• 15jan

  Som företagare eller privatperson kan man behöva översätta texter till sitt eget språk. Det kan röra sig om allt från tekniska beskrivningar till mer betydelsefulla dokument, som exempelvis viktiga handlingar från myndigheter. En auktoriserad översättare kan då hjälpa till att översätta dessa texter.

  Frågan är då vilken skillnad det är mellan en så kallad vanlig översättare jämfört med en översättare som är auktoriserad. Skillnaden är att Kammarkollegiet går, så att säga, i god för att den auktoriserade översättaren har kunskaper att göra korrekta översättningar av texter och att dessa har en mycket hög språklig nivå.

  Att blir auktoriserad översättare

  För att kunna bli en auktoriserad översättare krävs det att man genomgår olika tester i det språk som översättningarna ska göras från. Det är tre olika texter som ska översättas: en allmän, en juridisk samt en ekonomisk och alla dessa prov görs skriftligen.

  Därefter kommer två personer bedöma texterna som har översatts. Den ena fokuserar på själva språkbiten och den andra har fokus på hur korrekt översättningen har gjorts. Det som krävs för att bli godkänd som auktoriserad översättare är att alla tre texterna blir godkända.

  auktoriserad översättning

  För att kunna fortsätta som auktoriserad översättare behöver dessa tester göras om och förnyas vart femte år. Detta för att kunna garantera översättningar av hög kvalitet och standard.

  Vanlig översättare

  Det är i och för sig alltid bra att anlita en auktoriserad översättare, men de är oftast med inriktade på att översätta texter som rör sig om juridik och ekonomi. Men skulle ett företag som har till exempel en text till ett dataspel eller en privatperson som har utlåtande från en läkare som behöver översättas, så kan det vara all idé att anlita en vanlig översättare som är nischad och har en lång erfarenhet av just denna typ av texter. Detta för att texten ska bli så korrekt översatt som möjligt.

  Vilket man än väljer så får man vara beredd att det kostar och be därför om en offert först!

Comments are closed.

Drinkrecepten

Sidan innehåller bland annat

- Drinkrecept
- Recept i allmänhet
- Länkar till sidor vi gillar
- Tips och tricks...

och mycket mer!

Välkomna!

Kontakt

Det går att bra att maila in recept:

Epost: recept@drinkrecepten.se

Svarar så snabbt jag bara kan.