• 27apr
  Studenten närmar sig, det kliar i fingrarna och allting talar för att det kommer bli en grym fest när skolan äntligen är slut. Men det finns en del att planera inför studenten. En viktigt del i det hela är att köpa rätt dekoration till studentfesten. Som tur är har vi listat allt du behöver tänka på för att få världens bästa studentfirande. Nedan följer allt du behöver ha koll på!
  dekoration till studentfesten

  Dekoration och champagne till studentfesten

  Här kan det vara bra att diskutera med studenten själv och se över vad hen faktiskt vill ha på sin studentfest. Det är lätt att tro att man hinner fixa allt i slutet, men tänk på att det inte bara är en som tar studenten utan de flesta gör det ungefär samtidigt och både dryck och dekorationer hinner lätt ta slut i affärerna.

  Studentmössan

  Ett minne för livet och en klassiker för studenten, men det gäller att vara ute i god tid. De flesta skolor bjuder in till mössprovning, men det är såklart fritt fram att beställa från vilket företag man vill! Under mössprovningen är det ett ypperligt tillfälle att se till att få veta vilken storlek man behöver, men det gäller fortfarande att vara ute i god tid och inte beställa veckan innan utspringet! Mössan ska hinna tillverkas och det är bra med en god marginal för att hinna rätta till de eventuella fel som kan uppstå.

  Inbjudningarna

  Studentfesten hör studenten till, och för att det ska bli en ordentlig fest behövs gäster. Se till att bjuda in i god tid då släkter och vänner kanske känner andra som tar studenten samtidigt, eller behöver resa långväga för att komma fram. Underlätta därför för gästerna och skicka inbjudningarna i god tid, helst några månader innan utspringet.

  Flak och studentskylt

  Två riktiga klassiker under studenten, och inte är det konstigt. Flaket ordnas lättast tillsammans med klassen eller elevkåren för att säkerställa allas säkerhet under färden och att dekoration och musik faller alla i smaken. Planera i god tid, så hinner ni få till en riktig dunderfest på hjul! Ansvaret över studentskylten faller ofta i familjens händer, men även den måste ordnas i god tid. Vare sig den ska pysslas ihop hemma eller köpas i fotobutiken.

 • 15jan

  När man befinner sig i London är det ett måste att gå och se på en fotbollsmatch. Det kommer att vara olikt allt du har varit med om tidigare och om du är intresserad av fotboll kommer detta att gå hem mycket väl hos dig. Men även de som inte tycker om fotboll i vardagen kan komma att älska denna typ av sport på plats på en fotbollsarena i London. Det är nämligen en mycket speciell upplevelse som man inte får gå miste om när man befinner sig på plats. Det är viktigt att man ser till att få tag i fotbollsbiljetter i London i god tid om man vill titta på en speciell match, annars kan man riskera att bli utan eller att få betala ett högt överpris för biljetterna. Så fort som du vet att du vill gå och att du kommer vara i London bör du boka. Då får du de bästa priserna på de absolut bästa matcherna.

  Premier League är någonting som många väljer att resa till och hela staden fylls under denna tidpunkt av fotbollssupporter samt människor som endast är intresserade av att se en riktig fotbollsmatch. Det som är mest fantastiskt med att se fotboll i London är att alla typer av människor kan känna sig både inkluderade och engagerade i sporten, det är nämligen en sådan typ av arena där det är svårt att inte sugas in och det innebär att du till exempel kan ta med dig någon som från start inte är allt för intresserad av fotboll och komma ifrån matchen med en nyfödd fotbollssupporter.

  fotboll london

  På grund av att intresset är så stort finns det paketresor till London där du kan boka in dig på de hetaste matcherna just nu i kombination med de bästa hotellen som ligger alldeles i närheten av de stora fotbollsarenorna.

 • 15jan

  Att bygga byggnader och andra konstruktioner med murtegel är något som har gjorts i mannaminne och därmed finns det många olika typer av murtegel. Den stora majoriteten tillhör gruppen fasadtegel och som namnet antyder används fasadtegel just till fasader, det vill säga till yttersidan på hus och andra byggnader. Detta användningsområde ställer höga krav på fasadteglets duglighet men också på dess utseende.

  Funktionellt tegel

  För att ett tegel ska anses fullgott som fasadtegel måste det vara så pass härdat och av en sådan god kvalitet att det kan motstå vädrets makter. Det ska alltså kunna tillbringa sin tid i ur och skur, år efter år, utan att fasadteglet vittrar bort eller försämras nämnvärt. Därtill måste fasadtegel vara frostbeständigt, vilket i praktiken betyder att teglets kapacitet att suga upp vatten bör vara minimal eftersom tegelstenarna kan spricka om vatten tillåts frysa i dem.

  Beroende på användningsområde kan tegel brännas olika mycket vid tillverkningen, eller inte brännas alls, och för fasadtegel gäller att teglet har bränts hårt, vilket bordar för att det är starkt, eldbeständigt och tillräckligt vattentätt. Vanligtvis består fasadtegel av solida tegelstenar men det förekommer också att håltegel används, exempelvis vid mindre utbyggnader. Den första ger största möjliga stabilitet medan den senare inte är riktigt lika stabil men ger en bättre isolerande effekt tack vare luftskiktet som bildas i hålen.

  fasadtegel

  Vackert tegel

  Fasader ska förstås också vara vackra och på grund av detta finns det många olika fasadtegel att välja mellan. Storleken på fasadtegelstenar är vanligen 250 x 120 x 62 mm i Sverige, så att fasadmuraren kan vrida dem efter tycke och smak, men detta är inget standardmått. Fasadtegelstenarna kan sedan vara handgjorda eller maskinellt tillverkade och de kan ytbehandlas för att få olika typer av strukturer, däribland sandat, borstat och räfflat.

  Färgen på fasadteglet kommer sig dels av vilken typ av lera som har använts vid tillverkningen men också av hur hårt teglet har bränts. Rött och gult fasadtegel är förmodligen vanligast men även grönt förekommer och fasadtegel kan även glaseras i syfte att få snygga effekter i murverket.

 • 15jan

  Som företagare eller privatperson kan man behöva översätta texter till sitt eget språk. Det kan röra sig om allt från tekniska beskrivningar till mer betydelsefulla dokument, som exempelvis viktiga handlingar från myndigheter. En auktoriserad översättare kan då hjälpa till att översätta dessa texter.

  Frågan är då vilken skillnad det är mellan en så kallad vanlig översättare jämfört med en översättare som är auktoriserad. Skillnaden är att Kammarkollegiet går, så att säga, i god för att den auktoriserade översättaren har kunskaper att göra korrekta översättningar av texter och att dessa har en mycket hög språklig nivå.

  Att blir auktoriserad översättare

  För att kunna bli en auktoriserad översättare krävs det att man genomgår olika tester i det språk som översättningarna ska göras från. Det är tre olika texter som ska översättas: en allmän, en juridisk samt en ekonomisk och alla dessa prov görs skriftligen.

  Därefter kommer två personer bedöma texterna som har översatts. Den ena fokuserar på själva språkbiten och den andra har fokus på hur korrekt översättningen har gjorts. Det som krävs för att bli godkänd som auktoriserad översättare är att alla tre texterna blir godkända.

  auktoriserad översättning

  För att kunna fortsätta som auktoriserad översättare behöver dessa tester göras om och förnyas vart femte år. Detta för att kunna garantera översättningar av hög kvalitet och standard.

  Vanlig översättare

  Det är i och för sig alltid bra att anlita en auktoriserad översättare, men de är oftast med inriktade på att översätta texter som rör sig om juridik och ekonomi. Men skulle ett företag som har till exempel en text till ett dataspel eller en privatperson som har utlåtande från en läkare som behöver översättas, så kan det vara all idé att anlita en vanlig översättare som är nischad och har en lång erfarenhet av just denna typ av texter. Detta för att texten ska bli så korrekt översatt som möjligt.

  Vilket man än väljer så får man vara beredd att det kostar och be därför om en offert först!

 • 15jan

  Arbetsmarknaden har utvecklats sedan femtio år tillbaka. I samband med det har arbetsgivare satsat på att förenkla arbetet för de anställda. I det moderna samhället finns tillgång till en hel del tekniska attribut, så varför inte använda dessa?

  Tidrapportering är en viktig del på många arbetsplatser. Arbetsgivaren behöver visuell kontroll av sina anställda och information angående arbetstiden som personalen spenderar på arbetsplatsen.

  För några år sedan var tidrapporteringen skriftlig, med hjälp av en skrivbok där varje anställd antecknade sitt namn samt personnummer, och därefter tiden då denne anlände till jobbet samt tiden då denne lämnade arbetsplatsen. Detta sätt var något opålitligt då ett skriftligt system kunde justeras mycket enkelt av i princip vem som helst. Personalen kunde även enkelt fylla i valfritt klockslag vilket ledde till felaktig information om arbetstiden.

  Idag finns en hel del digitala attribut som hjälper både personal och arbetsgivare. Ett simpelt, digitalt tidrapporteringssystem som är enkelt att använda av båda parterna.

  tidrapportering

  Varje timanställd har en egen ”profil” i tidrapporteringssystemet med dennes namn, personnummer och arbetade timmar. Den anställde loggar enkelt in genom sitt personnummer och kod som ingen annan känner till och ”stämplar” in på arbetsplatsen genom ett enkelt knapptryck. Tiden registreras automatisk då den anställde klickar på knappen som betyder att denne är redo att påbörja sitt arbetspass. Detsamma sker när personalen är redo att lämna arbetsplatsen. Systemet tillåter ”in och ut-stämpling” endast på arbetsplatsen, så att arbetstiden inte kan justeras hemifrån.

  Arbetsgivaren har tillgång till alla de anställdas profiler och har möjlighet att se övertid, eventuella utlägg samt om den anställde lämnat arbetsplatsen tidigare än planerat.

  Flera av dessa moderna system tillåter personalen att ha tidrapporteringssystemet som en app på sin mobiltelefon, där denne smidigt kan se sina arbetade timmar och när nästa arbetspass är planerat.

  Dessa system är högt pålitliga och skapar en större känsla av trygghet på varje arbetsplats, både för personalen och för arbetsgivaren.

 • 09jan

  Utsäde för lantbruk sker på hösten och våren. På våren är det vanligt att man till exempel sår ut vårkorn för foder, det är nämligen till foder den största delen av kornskörden i Sverige används till. Därefter är det vanligt att man sår ut havre och då svensk havre har en mycket stor kärna och dessutom hög rymdvikt är denna mycket populärt för export till andra länder. Havren i Sverige är en av de sädesslag som exporteras inom EU. Lin, åkerböna och ärt är exempel på vad man odlar och skördar under våren och som lantbrukare ser man till att nyttja våren ända in till hösten till fullo. De svenska lantbrukarna är mycket beroende av att det är goda skördeår då större delen av året är för kallt i Sverige för att man ska kunna odla. Du ser även vårrågvete, vårvraps och vårvete under våren.

  När de första skördarna för året är klara och man börjar att gå mot hösten innebär det dock inte att man slutar odla, i Sverige odlar man så länge som man bara kan och när hösten närmar sig är det dags för höstutsäde. Man odlar höstvete som till stor del används till bröd men som på senare år även har börjat användas mer och mer till foder. Därefter är det rågvete, höstråg, höstkorn och höstoljeväxt som man odlar under hösten.

  Av höstrågen finns det många så kallade hybridsorter som är lämpliga att odla under kallare klimat, dessa är nämligen mycket tåliga och klarar utan problem kalla höstnätter. För varje år blir den råg man odlar under hösten tåligare och både kärnkvaliteten samt stråegenskaperna förbättras. Detta är till fördel för bönderna som får bättre förutsättningar för att kunna odla i Sverige även under kallare klimat, det är nämligen klimatet som är lantbrukarens största fiende i Sverige.

 • 29dec

  Idag lever de flesta i ett ständigt brus av olika ljud. Studier har påvisat att många av dessa är störande och orsakar stress och huvudvärk. Det kan röra sig om buller från intilliggande vägarbeten ute på gatan, ständig trafik från motorvägar eller andra trafikerade gator samt ihållande ljud från musik i öronen via hörlurar, vars sammankopplade enhet är på en alltför hög ljudnivå.

  Många människor är mycket känsliga för brus och ljud och ofta uppkommer känsligheten alltmer när man blir stressad eller utbränd. Somliga kan till och med uppleva yrsel när man befinner sig i ett varuhus med allt buller det innebär. Att gå på konsert kan vara rena självmordet mot öronen som ringar hela natten efteråt.

  Dämpa ljud

  För att dämpa ljuden omkring sig om man är känslig, kan man använda öronproppar på natten eller ljudisolera mera om man är villaägare. Ett väldigt enkelt tips är att inte ha för högt ljud på tv:n eller telefonen när man använder öronsnäckor. Ju högre ljud du har, desto sämre kommer du att höra senare, vilket orsakar ytterligare problem för hörseln.

  Något som butiksledningen brukar åtgärda högt buller eller brus i varuhus med, är ett undertak eller akustiktak som består av ljudabsorberande plattor som dämpar ljudnivån så att man slipper eko och dylikt. Akustiktak kan komma i flera material men träullit är det som dämpar mest. De som vistas ofta i varuhus eller som arbetar där dagligen vet hur viktigt det är med akustiktak som kan ta död, åtminstone på en del av bruset.

 • 29dec

  Sveriges stålindustri under andra världskriget

  Järn- och stålindustrin gick fort framåt på 30-talet på grund av den modernisering som kom på 20-talet. Det uppgick en ökning av stålindustri till närmare 60%. På grund av depressionsåren under samma tidsera, lyckades Sverige också få en betydligt viktigare roll och utvecklade stål som aldrig förr. Samma sak gällde under krigsåren när de flesta andra länder var ute i krig. Sverige stod då för en export på närmare 10 miljoner ton per år, speciellt till Tyskland.

  Stålets roll under krigsåren

  Tyskland var en kund när det gällde den stora stålindustrin i Sverige, även under andra världskriget. Men eftersom man var rädd att de allierade skulle stoppa exporten från Sverige till Tyskland, funderade man på att angripa Sverige, bland annat för att säkra järnet och stålet som behövdes till krigsmaterial. Så skedde dock inte tack vare svenska diplomaters frammedlade fredsavtal mellan Sovjet och Finland. Dock drog man ner på exporten, då Churchill blev rasande och anklagade Sverige. Men man fortsatte handla i tysthet med tredje Riket och blev som en stor stålgrossist för att tyskarna skulle låta Sverige vara ifred. Stålet fungerade alltså som en fredsmäklare mellan olika nationer. Det var också det svenska järnet som till stor del höll Hitlers armé flytande.

  Stålets användning som krigsmaterial

  Eftersom stålet i princip kan göras hur starkt som helst, var det en viktig råvara under kriget. Förr gjordes svärd av stål men nu inkluderade man det i andra vapen, som gevär, kulsprutor och till och med pansarvagnar. Då talar man framförallt om handelsstål som armeringsjärn, vilket sätts i fartyg och pansarvagnar.

  Specialstål är ett dyrare stål och tillverkas i mindre volymer. Det är antingen låglegerade eller höglegerade och vanliga användningsområden är kullager eller rostfri stålplåt som används i kemikalietankar. Just kullager fick en betydande roll för Sveriges neutralitet under andra världskriget, och exporten gick till både Storbritannien och Tyskland, vilket naturligtvis skapade problem, då de två var som hund och katt under krigsåren.

 • 21dec

  Studier är något som berikar alla människors liv av många olika anledningar. Förutom kunskaperna som man erhåller genom skolan så lär man sig också mycket som inte är en del av själva undervisningen, som kritiskt tänkande, att lära sig disciplin och målsättningar, att möta nya människor och knyta vänskapsband för livet. Om man dessutom studerar utomlands lär man sig språk och kultur, att vara självständig och att klara av att anpassa sig till en främmande kultur; till och med att plugga i Norge kan upplevas som något av en kulturchock.

  Förr i tiden var det vanligast att man reste utomlands för att lära sig ”traditionella” språk som engelska, franska, tyska och spanska men idag har det blivit allt vanligare att bege sig till mycket mer avlägsna resmål. Länder som Indien, Kina och Japan växer sig allt starkare på den internationella marknaden och det innebär att behovet av människor som kan kommunicera med människor från dessa fjärran länder växer sig allt starkare.

  studera utomlands

  Japan är ett land som många väljer att studera i då det är ett land med en fascinerande kultur och historia, underskön natur och en fantastisk blandning mellan urgamla traditioner och en närmast science fiction liknande modernitet. Det är också ett förhållandevis välmående och tryggt land att resa och leva i med människor som har en relativt lugn mentalitet.

  För den som väljer att studera i Japan finns många upplevelser att se fram emot men också en hel del skillnader som kan upplevas som ganska främmande. Den japanska kulturen är fortfarande mycket traditionell och det är bra att läsa på om vad man bör och inte bör göra där. Japaner anses över lag vara mycket vänliga men inte alltid så lätta att lära känna på en djupare nivå. Samtidigt sker undervisningen alltid på ett mycket lugnt och strukturerat sätt och det finns möjligheter att resa runt en hel del mellan varven.

 • 26sep

  Varje tobakscigarett du röker förkortar ditt liv och fram tills för bara några få år sedan fanns det för den regelbundna rökaren inte några riktigt bra alternativ att tillgå för att undvika detta ofrånkomliga faktum. Icke-rökare har ofta svårt att förstå att ett nikotinberoende inte endast är ett fysiskt beroende. Att röka en cigarett är en ritual, det är både trevliga stunder i ensamhet och skoj med andra i sociala sammanhang. Något som tuggummin, plåster eller tabletter med nikotin inte kan ersätta. Snus, som är det ”smutsiga” alternativet till cigaretter har såklart samma problem.

  E-cigg har de senaste åren framkommit som ett av de bästa alternativen till vanlig rökning. Med kraften i ett vanligt litet batteri förångas så kallad e-juice och ger en lättrökt ånga som är betydligt mindre skadlig än tobaksrök. Det är inte bara mindre skadligt, det doftar inte heller lika starkt vilket gör att e-cigaretter är någonting som är mycket lättare att handskas med i publika sammanhang. Andra människor i din omgivning ute på stan har helt enkelt en anledning mindre att rynka på näsan.

  För några år sedan lanserades snus utan nikotin. Snustillverkarna insåg att det inte endast är nikotinet som spelar roll utan att det också handlar om en rent fysisk känsla. Känslan av att han en prilla under läppen. E-juicer finns också de i många olika smaksatta varianter utan nikotin för den som på sikt vill vänja sig av vid sitt beroende. En populär variant på detta tema är att köra varannan fix med nikotin och varannan utan och därefter fasa in de nikotinfria alternativen alltmer.

Drinkrecepten

Sidan innehåller bland annat

- Drinkrecept
- Recept i allmänhet
- Länkar till sidor vi gillar
- Tips och tricks...

och mycket mer!

Välkomna!

Kontakt

Det går att bra att maila in recept:

Epost: recept@drinkrecepten.se

Svarar så snabbt jag bara kan.